Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj PDF

Nowa interpretacja ZUS-u w sprawie wypłaty emerytury przy kontynuowaniu zatrudnienia

Z najnowszej interpretacji ZUS, dotyczącej znowelizowanych przepisów ustawy o  emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych (art. 103 a) wynika, że ZUS nie wstrzyma wypłaty świadczenia osobom, które łączą pobieranie wcześniejszej emerytury z pracą zawodową. Wkrótce zaczynie się wypłata zawieszonych świadczeń.

Zgodnie z wyższej wskazaną wykładnią dokonaną przez ZUS, z pracy nie muszą zwalniać się osoby, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, aby otrzymać jednocześnie emeryturę i pensję. W praktyce, wiele z tych osób następnego dnia ponownie było zatrudnionych i nadal pracuje u swojego wcześniejszego pracodawcy.

Osoby, które teraz uzyskują prawo do powszechnej emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, zyskają więc na nowej interpretacji przepisów, ponieważ ZUS rozpocznie wypłatę emerytur przyznanych im po 31 grudnia 2010 r.

ZUS ich nie wypłacał w tym roku, jeśli zainteresowani nie zwolnili się z pracy. Dodatkowo ZUS 1 października 2011 r. nie wstrzyma wypłaty emerytur osobom, które uzyskały do nich prawo przed 1 stycznia 2011 r.

W praktyce oznacza to, że nie zostanie wstrzymana wypłata świadczenia niezależnie od tego, jaka była podstawa prawna przyznania emerytury powszechnej oraz w jaki sposób została ona obliczona.

Opracowała: Anna Durka, radca prawny