Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Działacz związkowy pod większą ochroną

Email Drukuj PDF

Działacz związkowy pod większą ochroną

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy, która została przyjęta przez Senat, przyznającą większą ochronę działaczom związkowym zatrudnionym na umowę terminową.

Nowelizacja jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że pracownik chroniony ustawą o związkach zawodowych, ma prawo domagać się również przywrócenia do pracy i to niezależnie od formy zatrudnienia.

Nowelizacja rozszerza krąg pracowników, którzy mogą zgłaszać roszczenie o przywrócenie do pracy. Zwolniony związkowiec będzie się mógł domagać już nie tylko odszkodowania. Pracownicy objęci szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych będą mieli prawo żądania przywrócenia do pracy w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Podobna ochrona przysługuje kobietom w ciąży oraz pracownikom korzystającym z urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Do tej pory w sytuacji gdy działacz związkowy został zwolniony z pracy z naruszeniem prawa przysługiwało mu jedynie odszkodowanie.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Opracowała: Anna Durka, radca prawny