Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj PDF

Polskie więzienia są przepełnione

Zaludnienie aresztów i zakładów karnych w Polsce wynosi obecnie 96,7 proc. Zgodnie z Rekomendacjami Komitetu ds. zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu (CPT), minimalna powierzchnia przypadająca na jednego więźnia w celi wieloosobowej powinna wynosić minimum 4 mkw.

Polska będąc członkiem Rady Europy zobowiązała się do przestrzegania zaleceń CPT. Zapewnienie każdemu więźniowi 4 mkw. powierzchni jest w tym świetle obowiązkiem państwa. Odnosząc się do powyższego ministerstwo przyznało, że gdy osadzonych jest tak wielu, a możliwości Służby Więziennej są ograniczone, nie można zapewnić każdemu osadzonemu 4 mkw. powierzchni celi mieszkalnej; spełniony jest minimalny standard 3 mkw.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, dyrektorzy zakładów karnych wydali decyzję o umieszczeniu w warunkach przeludnienia 236 osadzonym. Z mocy prawa oznacza to dla nich możliwość odbywania większej liczby spacerów lub zajęć na siłowni. W warunkach przeludnienia osadzony może przebywać do 28 dni. Problem ze statystyką polega na tym, że w ogólną pojemność zakładów karnych wliczono też pomieszczenia takie jak, np. izby chorych, oddziały dla matek z dzieckiem czy izolatki. Oznacza to, że gdyby 2 tys. 799 osadzonych poza oddziałami mieszkalnymi przeniesiono do oddziałów mieszkalnych, zaludnienie wzrosłoby do poziomu 102 proc.

Z informacji Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że toczy się 4370 nowych spraw sądowych o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku ze szkodą poniesioną z tytułu osadzenia w przeludnionej celi.  Są miejsca w Polsce, w których więźniowie ciągle przebywają w przeludnionych pomieszczeniach. Ponadto jeżeli wszyscy skazani, którzy powinni odbywać kary pozbawienia wolności, stawią się do jej odbywania, to sytuacja jeszcze się pogorszy.

Opracował: Dariusz Szybowski, radca prawny